درسای انصاری

9 posts
روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی در ابتدای شکل گیری تحقیقی بود که توسط مربیان ورزشی ایجاد شد و نه محققان. به همین دلیل، بسیاری از مربیان به دنبال ایجاد آزمایشگاه‌های روانشناسی ورزشی بودند که بتوانند در آنجا پدیده های مختلف مربوط به فعالیت بدنی را بررسی کنند.

چند استراتژی  برای کاهش وزن در روزهای قرنطینه
برنامه ورزشی

چند استراتژی برای کاهش وزن در روزهای قرنطینه

در میان زمان بحران ویروس همه گیر کرونا و به وجود آمدن فاصله‌های اجتماعی باید زمان بیشتری را در منزل بمانیم و بعضی از ما لازم است در خانه کارهایمان را انجام دهیم و یا از فرزندانمان مراقبت می‌کنیم و یا …

فعالیت بدنی داشته باشید
تندرستی

فعالیت بدنی داشته باشید

امروزه مردم کمتر فعال هستند، بخشی از این موضوع به دلیل این است که تکنولوژی زندگی ما را آسان تر کرده. ما با اتومبیل رانندگی می‌کنیم و از وسایل حمل و نقل عمومی کمتر استفاده می‌کنیم. از ماشین لباسشویی برای شستن لباس‌ها استفاده می‌کنیم و خودمان را با گوشی و تلویزیون یا رایانه سرگرم کرده‌ایم و ...